NIEUWS
Algemene Ledenvergadering 2018

Datum:
06-02-2018

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 23 februari 2018, aanvang 16.00 uur in galerie "Kunst in Uitvoering", Bernissedijk 24 te Zwartewaal.

Aan de orde zal o.a. komen:
- Bespreking verslag Algemene Ledenvergadering 24 februari 2017.
- Verslaglegging over en verantwoording voor het jaar 2017, financieel en algemeen en kascontrole.
- Begroting 2018.
- Vaststelling van de ledencontributie.
- Bestuursvacatures

De definitieve agenda voor deze vergadering wordt tijdig aan onze leden toegestuurd. Verder worden de vergaderstukken ter inzage van de leden op de website geplaatst

facebook email

Kunstkring Voorne / Secretariaat  
   
Postadres Atelierruimte
Hollemarestraat 128 Galerie "Kunst in Uitvoering"
3238 XK Zwartewaal Bernissedijk 24
0653 659770 3238 BM Zwartewaal
info@kunstkringvoorne.nl

Picxys © 2013